Kokaihop logoKokaihop logo

Allmänna villkor

Ställ in hur vi får kontakta dig

Några viktiga riktlinjer:

Ditt användande av webbplatsen kokaihop.se innebär att Du godkänner och accepterar dessa villkor utan undantag. Kokaihop är ett varumärke som ägs av Middagsfrid AB. I nedanstående text benämns företaget Kokaihop AB som "vi". Med "Kokaihop" eller "sajten" menas kokaihop.se

Först och främst vill vi påminna att alla lagar som gäller i samhället även gäller på sajten Kokaihop. I tillägg till lagstiftningen vill vi som står bakom Kokaihop ha ett trevligt klimat och vara en plats där alla besökare och användare känner sig välkomna. Det innebär att vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer, inlägg, bilder eller användare om vi anser att gränsen är passerad. Kokaihop gör denna bedömning från fall till fall.

Som användare är du ytterst ansvarig för att det material du laddar upp är i enlighet med gällande lagstiftning. Middagsfrid AB kommer i förekommande fall att samarbeta med myndigheterna. På Kokaihop kan man som användare använda sig av ett alias. Självklart är det samma regler som gäller när man använder sitt riktiga namn.

Om du som användare stöter på innehåll du anser bryter mot lagen eller vår policy om ett trevligt klimat anmäler du detta till support

Användargenererat Innehåll

Middagsfrid AB bär utgivaransvaret för Tjänsten vilket innebär att merparten av innehållet som återfinns i Tjänsten omfattas av detta ansvar. Det mesta av det innehåll som finns i Tjänsten kommer från våra användare, så kallat Användargenererat Innehåll – t.ex. recept och kommentarer som användare själva lagt upp/publicerat. Middagsfrid AB ansvarar inte för sådant innehåll vilket betyder att det är användaren som lagt upp innehållet som bär det fulla ansvaret. Middagsfrid AB är skyldig att i efterhand granska och ta bort sådant Användargenererat Innehåll som är i strid med lag, detta i enlighet med den s.k. BBS lagen (Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor). Därutöver förbehåller sig Middagsfrid AB rätten att ta bort Användargenererat Innehåll som Middagsfrid AB bedömer som olämpligt eller opassande.

Vad gäller upphovsrättsligt skyddat material (fotografier, texter, etc.) som du kan komma att skicka in till Middagsfrid AB eller själv gör tillgängligt inom ramen för Tjänsten så anses du genom den åtgärden ge Middagsfrid AB en rätt (licens) att använda materialet i Tjänsten och i vår verksamhet utan begränsning i tid. Det kan t.ex. röra sig om fotografier som utgör recept, bidrag i tävling eller texter som du publicerar på en webbplats. Vidare ansvarar du för att allt material som skickas in till Middagsfrid AB eller som du genom egen försorg tillgängliggör i Tjänsten är i enlighet med lag och att du erhållit de tillstånd som krävs för sådant tillgängliggörande. Middagsfrid AB har rätt att kräva ersättning i form av skadestånd för det fall ditt tillgängliggörande av Användargenererat Innehåll i Tjänsten medför skada för Middagsfrid AB.

Några viktiga riktlinjer:

 • Du får inte använda Kokaihop som distributionskanal eller kontaktbas för kommersiella budskap, junk mail, spam eller kedjebrev.
 • Du får inte använda, kopiera eller skicka vidare användarinformation.
 • Alla försök till datorintrång i Kokaihops system polisanmäls.
 • Missbruk av Kokaihops tjänster är förbjudet.
 • Du får inte systematiskt sprida politisk eller religiös propaganda.
 • Du är ansvarig för de bilder och texter som du publicerar på Kokaihop.
 • Du får inte publicera texter och bilder som kan anses stötande eller kränkande och heller inte publicera bilder och namn på personer som ej godkänt detta.
 • Om du blir ombedd att ta bort en bild av personen som fotograferat eller är med på bilden måste du omedelbart göra detta.
 • Eftersom Kokaihop är till för alla får du inte ladda upp nakenbilder.
 • Det är inte tillåtet att publicera annonser eller bedriva försäljning via Kokaihop utan att gå via vår annonsavdelning.
 • Du får inte kopiera andra användares bilder utan att först ha frågat upphovsrättsinnehavaren om lov.

Det är olagligt att ladda upp copyrightskyddat material exempelvis: googlebilder, idolbilder mm. Om vi misstänker att du angett felaktiga uppgifter vid registreringen eller i inställningar kan ditt konto bli raderat. Detsamma gäller om du har flera konton på sajten.

Lagar

Självklart gäller alla samhällets vanliga lagar även när man är på Kokaihop. Vissa kan uppfattas som mer aktuella exempelvis lagen om upphovsrätt samt brottsbalken (uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, olaga våldskildring, olaga hot, ofredande, ärekränkning och pornografisk text och bild). På Rixlex.se kan du läsa mer om lagarna.

Om vi får kännedom om grova otillåtna inlägg på Kokaihop kan anmälan göras till Internetleverantören (t.ex. Telia) som då kan varna och även stänga ner internetebonnemanget.

Om vi eller någon användare gör polisanmälan kan åtal väckas. Brott mot någon av dessa lagar kan leda till olika typer av straff (se Rixlex.se). Böter eller fängelse är de normala bestraffningarna beroende på brottets art.

Observera att det inte krävs ett lagbrott för att vi ska kunna ingripa med varning eller avstängning av kontot.

Rättigheter

Som medlem har du möjlighet att publicera recept och inlägg samt interagera med andra medlemmar under förutsättning att du följer våra riktlinjer. Recept som publiceras kommer att kunna sparas och kommenteras av andra medlemmar. Du har ingen rätt att använda Kokaihop i eget kommersiellt syfte, som t.ex. försäljning, genomförande av undersökningar eller reklam för någon produkt/företag eller tjänst. Vid sådan förseelse kan vi yrka på skadestånd.

Bilder du som medlem du lägger upp måste vara tagna eller skapade av dig som är medlem, i syfte att upprätthålla upphovsrättslagen. Bilder som du köpt eller på annat sätt förvärvat och där du har skaffat dig tydliga rättigheter som medger återpublicering på internet kan vara OK, men Kokaihop förbehåller sig rätten att neka eller ta bort bildmaterial. Vid tävlingar har vi som krav att få använda de bilder som nomineras i kommersiella syften. Varumärken eller andra registrerade figurer får inte användas såvida ni inte själva äger rättigheterna till avbildningen.

Provocerande material. Bilder får inte vara stötande, osmakliga eller avbilda något som kan ge sexuella, rasistiska, etniska eller religiösa anspelningar på ett olämpligt sätt.

Materialet (program, design, texter och bilder) på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Du får inte modifiera, omforma, kopiera, visa, vidareförmedla, distribuera, publicera, licensiera, skapa arbeten som härrör från, överföra eller sälja någon information, produkt eller tjänst som erhållits genom denna webbplats. Material får kopieras endast för privat bruk och då med tydlig källanvisning till Kokaihop. För annat än privat bruk måste ett skriftligt medgivande erhållas från Kokaihop, annars är eftertryck eller annan kopiering förbjuden. Vi tillhandahåller materialet på denna plats gratis i strikt privat syfte för alla som är intresserade av ämnet. Materialet får ej användas i konkurrerande syfte.

Om du som användare väljer att avsluta ditt medlemsskap kan du själv begära en fullständig radering av dina personuppgifter under dina inställningar. Alla personuppgifter och bloggposter kommer då att raderas . Kommentarer, frågor och recept du skapat kommer att anonymiseras. Om du önskar ta bort recept behöver du kontakta vår support innan du genomför en radering av ditt konto.

Användaruppgifter

Vi värnar om din personliga integritet. Vi prioriterar alltid skyddet av all information du anförtror oss och följer naturligtvis de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen du lämnar till oss.

Uppgifterna är nödvändiga för att användaren ska kunna använda Kokaihop och dess funktioner på återkommande basis.

Behandling av personuppifter

Vi behandlar dina personuppgifter, såsom dina användaruppgifter och det innehåll du skapar hos oss för att du ska kunna spara recept du gillar, kommunicera med andra användare och skapa egna recept. Läs mer om vår behandling av dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Ändrade villkor

Vi har alltid rätt att ändra de allmänna villkoren på Kokaihop om detta behövs för att efterleva lag och myndighetsbeslut. Vi uppmanar användarna att gå in på Allmänna villkor för att se om eventuella ändringar skett. Om ändringar är av sådan karaktär att användandet av Kokaihop förändras på ett betydande sätt kommer detta meddelas till användarna. Genom att fortsätta använda Kokaihop anses användaren ha godkänt förändrade regler och villkor.

Övrigt

Information du lägger in på Kokaihop kan vara offentlig för besökare och medlemmar.

Vi gör vårt bästa för att du ska trivas på Kokaihop, men kan tyvärr inte garantera att allt alltid fungerar perfekt. Kokaihop lämnar inga garantier eller utfästelser för denna webbplats eller information, produkter och annat innehåll (inklusive tredje parts information, produkter, innehåll och tjänster) som finns eller erhållits genom denna webbplats.

Ansvarsbegränsning

Varken Kokaihop eller någon annan part som bidrar med information på webbplatsen kan i något fall hållas ansvarig för skador som orsakats annan.

Kokaihop är Sverige största community för hemmakockar. Hitta inspiration, samla dina favoritrecept och dela med dig till vänner.

Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev

© 2024 Lifespire Group AB