Kokaihop logoKokaihop logo

Integritetspolicy för Kokaihop

Kokaihop är mån om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg med vår behandling av dina uppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur Kokaihop behandlar dina personuppgifter när du som medlem använder vår tjänst. Den beskriver också hur vi behandlar dina personuppgifter när du bara besöker vår hemsida eller något av våra konton i sociala medier. Du får också information om vilka rättigheter du har gentemot oss och hur du kan kontakta oss.

Lifespire Group AB, org.nr. 559468-8847, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

Hur Kokaihop behandlar dina personuppgifter

Vår behandling av dina personuppgifter kan skilja sig åt beroende på vilken eller vilka tjänster du använder. Nedan förklarar vi hur vi behandlar dina uppgifter när du nyttjar våra tjänster dagens recept eller prenumeration på nyhetsbrev. Det framgår även vilka uppgifter vi behandlar om dig som inte är medlem och bara besöker vår hemsida eller besöker oss i sociala medier (se mer under cookiespolicy).

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Personuppgifter som du lämnar till oss

Kokaihop behandlar personuppgifter som lämnas av dig bla.a. i samband med skapande av användarkonto på vår hemsida, vid anmälan till dagens recept eller anmälan till vårt nyhetsbrev. Exempel på uppgifter som vi samlar in från dig vid registrering är användarnamn, e-postadress och bostadsort. Du kan också själv välja att ladda upp en profilbild, beskriva dig själv på din profilsida.

Vi samlar även in information när du använder besöker någon av våra hemsidor som exempelvis din IP-adress, webbläsarinställningar och besökshistorik. IP-adress används för att visa mer relevanta annonser (och du kan välja bort detta när du besöker oss). Webläsarinställningar och sessionshistorik används för att visa vissa meddelanden på sajten, tex nu var det längesedan du var här vill du få en kort uppdatering kring vad som hänt. Ovan uppgifter används också för att analysera hur man använder vår tjänst och om något kan förbättras.

Utöver de uppgifter du lämnar till oss eller som genereras när du nyttjar vår tjänst samlar vi inte in några uppgifter från tredje part

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Våra tjänsteleverantörer och samarbetspartners

Vi delar dina personuppgifter med andra företag inom vår koncern Axfood AB samt med våra leverantörer och samarbetspartners i de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster. De aktörer som vi delar dina personuppgifter med behandlar då personuppgifterna för vår räkning och enligt våra instruktioner. Dina personuppgifter kan därför komma att överföras till följande företag:

 • Holid AB
 • ConceptX
 • Amogh IT

Därutöver kan dina personuppgifter komma att överföras till våra leverantörer av digitala kommunikationstjänster för att vi ska kunna ingå avtal med dig och kommunicera våra erbjudanden. Vi kan också komma att överföra dina personuppgifter till digitala annonsköpare samt till våra IT-leverantörer för bl.a. drift-och support av våra IT-system.

Övriga mottagare

I förekommande fall delar vi dina personuppgifter med mottagare som agerar självständigt i förhållande till de tjänster som vi tillhandahåller dig. Dina personuppgifter kan därmed lämnas ut till följande mottagare:

MottagareÄndamålLaglig grund
Myndigheter (t.ex. Polisen eller Skatteverket)Lämna information i enlighet med lagkrav eller myndighetsbeslut.Rättslig förpliktelse
DomstolarLämna nödvändig information i samband med rättstvister.Berättigat intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk
Potentiella köpare och säljare av vår verksamhetFörsäljning eller sammanslagning av verksamhetBerättigat intresse

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

För att ge dig en förståelse för hur vi behandlar dina personuppgifter inom våra olika tjänster beskriver vi nedan vilka slags personuppgifter vi behandlar och för vilka syften vi gör detta.

1. För att kunna administrera ditt användarkonto på kokaihop.se
Personuppgifter behandlas i huvudsak för att kunna:De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:
 • ge behörighet att logga in,
 • säkerställa din identitet,
 • upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter,
 • hantera dina val av inställningar på ditt användarkonto
 • Spara recept, kommentera recept, återställa lösenord, ge ett betyg till ett recept, skapa inköpslistor, ladda upp egna recept, motta relevanta receptförslag och tips eller skriva blogginlägg eller liknande åtgärder som innebär förenkling för medlemmen
 • för att underlätta för dig genom att spara recept, lämna förslag på recept eller liknande åtgärder som innebär förenkling för dig som medlem. För att möjliggöra detta utförs analyser
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-post)
 • Användarnamn och lösenord
 • Bostadsort
 • Valda inställningar för användarkonto

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för fullgörande av avtalet om medlemskap hos Kokaihop.

Lagringsperiod: Se avsnitt Se avsnitt ”Hur länge vi sparar dina personuppgifter” för att läsa om hur länge vi sparar dina personuppgifter

2. För att kunna marknadsföra vår och andras tjänster eller produkter
Personuppgifter behandlas i huvudsak för att kunna:De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:
 • Visa displayannonser eller skicka nyhetsbrev och direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation samt via post, inklusive erbjudanden från samarbetspartners till befintliga medlemmar,
 • t.ex. genom att utföra kampanjer eller skicka erbjudanden och inbjudningar till event till:
  • alla medlemmar,
  • ett visst medlemssegment (t.ex. medlemmar i Västsverige), eller
  • en enskild medlem.
 • ge dig som medlem ett personligt anpassat innehåll, t.ex. genom att visa relevanta receptrekommendationer, relevanta annonser mm.
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-post och mobiltelefonnummer)
 • Bostadsort
 • Uppgifter om hur du som medlem använder Kokaihops webbsidor, och andra digitala kanaler (t.ex. IP-adress)
 • Användargenererad data (t ex klick- och besökshistorik
 • Uppgift om du godkänt marknadsföring eller ej

Laglig grund: Registrerade medlemmar hos Kokaihop: Berättigat intresse (intresseavvägning) och marknadsföringslagens bestämmelser om samtycke alternativt etablerat medlemförhållande

Lagringsperiod: Se avsnitt ”Hur länge vi sparar dina personuppgifter” för att läsa om hur länge vi sparar dina personuppgifter

Obs! Om direktmarknadsföringen sker via e-post, telefon, sms/MMS eller sociala medier kan du som medlem motsätta dig fortsatt användning av de kanalerna i marknadsföringssyfte.

3. För att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse på kokaihop.se och i vår app för icke inloggade användare
Personuppgifter behandlas i huvudsak för att kunna:De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:
 • ge dig som medlem ett personligt anpassat innehåll, t.ex. genom att visa relevanta receptrekommendationer och personligt anpassade annonser.
 • Uppgifter om hur du som medlem använder Kokaihops webbsidor, och andra digitala kanaler (t.ex. IP-adress)
 • Användargenererad data (t ex klick- och besökshistorik)

Laglig grund: Berättigat intresse för att kunna fortsätta erbjuda inspiration gratis till våra besökare.

Lagringsperiod: Se avsnitt ”Hur länge vi sparar dina personuppgifter” för att läsa om hur länge vi sparar dina personuppgifter

4. För att kunna hantera kundtjänstärenden
Personuppgifter behandlas i huvudsak för att kunna:De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:
 • kommunicera med dig som kund och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier),
 • säkerställa din identitet, eller
 • utreda klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support).
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)
 • Vår korrespondens med dig
 • Uppgift om felet/klagomålet på vår tjänst
 • Användaruppgifter för Mina Sidor t.ex. vid inloggningsproblem
 • Tekniska uppgifter om din utrustning som är nödvändig för supportärenden

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hjälpa dig om du har frågor eller problem när du använder våra tjänster.

Lagringsperiod: Se avsnitt ”Hur länge vi sparar dina personuppgifter” för att läsa om hur länge vi sparar dina personuppgifter

5. För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event
Personuppgifter behandlas i huvudsak för att kunna:De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:
 • kommunicera med dig som deltagare som deltar i en tävling som arrangeras av Kokaihop,
 • kommunicera med dig som deltagare innan och efter ett event (t.ex. bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar)
 • identifiera dig som deltagare och kontrollera din ålder, och/eller
 • utse vinnare och förmedla vinster (t.ex. utbetalningar eller resebokningar)
 • Namn
 • Ålder (I förekommande fall personnummer)
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)
 • Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag
 • Uppgifter lämnade i utvärderingar av event

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra tävlingar och event. Behandlingen av personnummer är nödvändig för att uppfylla rättslig förpliktelse, exempelvis ålderskontroll eller kontrolluppgift till Skatteverket.

Lagringsperiod: Personuppgifterna sparas endast så länge de behövs för att genomföra tävlingen eller eventet och för att administrera vinster. Därefter gallras uppgifterna.

6. För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra företagets tjänster och system för medlemskollektivet i stort
Personuppgifter behandlas i huvudsak för att kunna:De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:
 • göra tjänster mer användarvänliga, t.ex. ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av medlemmar i våra digitala kanaler,
 • ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra Kokaihops tjänster,
 • ta fram underlag i syfte att förbättra IT- system i syfte att höja säkerheten
 • för utvärdering av direktmarknadsföring
 • Eventuell korrespondens och feedback från dig avseende Kokaihops tjänster och produkter
 • Tekniska data rörande enheter som du som medlem använder och inställningar, t. ex. språkinställning, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform
 • Användargenererad data (t ex klick- och besökshistorik)
 • Information om hur du som medlem interagerat med Kokaihops digitala kanaler d.v.s. hur du som medlem använt tjänsten, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etc.

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för medlemskollektivet i stort.

Lagringsperiod: Se avsnitt ”Hur länge vi sparar dina personuppgifter” för att läsa om hur länge vi sparar dina personuppgifter

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra Kokaihops tjänster och system utför vi generella analyser i aggregerad form, d.v.s. inte på individnivå, avseende t.ex.

 • hur våra medlemmar använder våra webbsidor och andra digitala kanaler (t.ex. vilka sidor eller del av sidor som besökts, hur besökarna når och lämnar tjänsten samt vilka sökningar besökarna gjort på våra sidor)
 • ålder
 • geografisk ort och/eller demografi
 • enskilda medlemmars feedback avseende våra tjänster och resultat från medlemsnöjdhets - eller marknadsundersökningar och
 • data från kunders enheter och tekniska inställningar.
7. För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser
Personuppgifter behandlas i huvudsak för att kunna:De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:
 • uppfylla rättsliga förpliktelser enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut (t.ex. avseende krav i bokföringslagen samt lagar som reglerar ålderskrav vid deltagande i tävlingar och event).
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)
 • Vår korrespondens med dig
 • Person- eller samordningsnummer

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Lagringsperiod: Personuppgifterna sparas under så lång tid som krävs för att uppfylla respektive rättslig förpliktelse.

8. För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget
Personuppgifter behandlas i huvudsak för att kunna:De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:
 • utreda eller förhindra bedrägerier eller andra lagöverträdelser genom t.ex. radering av meddelanden/poster.
 • förhindra skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt våra användarvillkor, eller
 • sskydda och förbättra våra IT-miljöer mot angrepp och intrång
 • Person- eller samordningsnummer Användargenererad data (t ex klick- och besökshistorik)
 • Data rörande enheter som medlemmen använder och inställningar, t. ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform
 • Information om hur du som medlem interagerat med hemsidan och appen, d.v.s. hur du om medlem använt tjänsten, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etc.

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser om sådana föreligger. I övriga fall är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott riktade mot oss eller våra medlemmar, eller för att vi annars ska kunna tillvarata rättsliga intressen.

Lagringsperiod: Personuppgifterna sparas under så lång tid som det krävs för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser eller vidta åtgärder för att tillvarata rättsliga intressen i anledning av brott eller annat missbruk.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Om inte särskild lagringsperiod angivits under 1.3 ovan sparar vi dina personuppgifter så länge som de behövs för att tillhandahålla våra tjänster enligt våra villkor. Medlemskapet gäller tillsvidare. Om ditt medlemskap varit inaktivt mer än 24 månader , har Kokaihop rätt att avsluta ditt medlemskap. Om ditt medlemskap avslutas på initiativ av dig själv som medlem eller på initiativ av Kokaihop avidentifieras dina uppgifter inom 30 dagar från avtalets upphörande.

När det gäller din interaktion med kokaihop.se samt appen för kokaihop som inloggad medlem sparas denna information upp till 6 månader från inloggningstillfället.

Cookies och sociala medier

Nedan kan du läsa om hur Kokaihop hanterar cookies och liknande tekniker samt uppgifter från sociala medier.

Cookies och liknande tekniker

Vi använder cookies och liknande tekniker på våra hemsidor och i våra webbtjänster. Här förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande våra cookies.

Om du enbart besöker vår hemsida www.kokaihop.se behandlar vi uppgifter som webbläsarinställningar och plattform samt användargenererad data, exempelvis klick-och besökshistorik. Om du besöker oss i sociala medier sparar vi ingenting om dig.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från Kokaihop eller våra partners webbservrar och sparas på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av olika cookies:

 • Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet.
 • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dom eller de går ut.
 • Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker.
 • Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida. Cookies som exempelvis används för att samla information för annonsering och skräddarsytt innehåll samt för webbstatistik kan vara så kallade tredjepartskakor.
 • Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post vi skickar till dig
 • Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies.
Varför använder vi cookies?

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies och web beacons för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar såsom språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta meddelanden / visa hjälpavsnitt som är relevanta är dig baserat på ditt användande. Kokaihop är helt finansierat av annonser och vi samarbetar med flera nätverk för att kunna leverera relevanta annonser till dig. Annonser kan visas även utan tredjepartscookies eller IP nummer.

För att kunna använda Kokaihop.se behöver du tillåta följande förstapartscookies:

 • popupCounter: Anpassa meddelanden efter när du senast var inloggad. Lagringstid: 1 månad
 • kokaihop-interstitial-ad: Begränsa antal annonsvisningar i pop-upformat till max 1/dygn och browser. Lagringstid: 12 timmar
 • token: Bibehåll inloggat läge. Lagringstid: 6 månader
 • lastLoggedIn: Ändra sparade login-inställningar. Lagringstid: 6 månader
 • NG_TRANSLATE_LANG_KEY: för översättning av siten. Lagringstid: 6 månader
 • 2.kngCookieInfoBar - för att säkerställa visning av cookie consent. Lagringstid: 6 månader
 • fileDownload: När du laddar ned en fil sparas en cookie som försvinner när nedladdningen lyckats. Lagringstid: ca 1 minut
Hur kan du kontrollera Kokaihops användande av cookies

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan tillexempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar optimalt om du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se .

Sociala medier

För närvarande kan du följa Kokaihop via Facebook, Youtube, Instagram och Linkedin. På dessa konton ansvarar Kokaihop endast för eventuella personuppgifter som Kokaihop själv publicerar, inte personuppgifter som andra användare lämnar till oss.

Hur Kokaihop skyddar dina personuppgifter

Kokaihop vidtar de legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga får tillgång till dem. Våra säkerhetsrutiner uppdateras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

Var dina uppgifter behandlas

Vi strävar efter att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Personuppgifter som behandlas i de IT-system vi använder för att tillhandahållande våra tjänster kan dock komma att delas med IT-leverantörer utanför EU/EES.

Vi använder oss t.ex. av IT-leverantörer för hosting-, drifts- samt och supporttjänster utanför EU/EES, vilket innebär att dina personuppgifter kan komma att behandlas av dessa leverantörer på uppdrag av oss.

För närvarande förekommer att vi delar personuppgifter med:

 • Mailgun i USA för distribution av e-postutskick
 • Cloudinary för att tex profilbilder ska kunna visas på Kokaihop. Dessa bilder lagras tillfälligt på den server som är närmast användaren och då vi har ett fåtal besökare utanför EES kan bilder tillfälligt lagras utanför EU / EES.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla kvalitativa och tillförlitliga tjänster med säker teknik.

Vi säkerställer en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter genom tillämpning av kommissionens standardavtalsklausuler och delar på så sätt dina personuppgifter med mottagare utom EU/EES med stöd av artikel 46.2 i dataskyddsförordningen.

Du får tillgång till standardavtalsklausulerna samt mer information om dessa genom att klicka på denna länk: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32010D0087 .

Dina rättigheter

Du har rätt att utöva ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter, vilka beskrivs nedan. Du hittar mer information om hur du kan utöva nedan rättigheter under inställningar när du är inloggad på Kokaihop.

Rätt till tillgång

Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Du har också rätt att få uppgift om våra ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifter har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive information om logiken bakom och betydelsen av behandlingen.

Du kan själv ladda ned en sammanställning av vilka personuppgifter vi har om dig / kopplat till ditt konto hos oss. Har du kompletterande frågor är du välkommen att kontakta support@kokaihop.se. Om vi tar emot en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Vi besvarar din förfrågan utan onödigt dröjsmål

Du hittar mer information om under inställningar när du är inloggad på Kokaihop.

Du hittar mer information om under inställningar när du är inloggad på Kokaihop.

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Om det inte är omöjligt eller medför en oproportionerlig ansträngning för oss meddelar vi de mottagare som fått del av dina uppgifter från oss att du har begärt rättelse av uppgifterna.

Rätt till radering

Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om:

 • uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats,
 • du invänder mot en avvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas berättigat intresse för oss som väger tyngre,
 • du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål,
 • personuppgifterna inte behandlats i enlighet med gällande reglering,
 • personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av

Trots din begäran om radering av personuppgifter har vi dock rätt att fortsätta behandlingen och inte tillmötesgå din begäran om behandlingen är nödvändig för:

 • att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av,
 • att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Om det inte är omöjligt eller medför en oproportionerlig ansträngning för oss meddelar vi de mottagare som fått del av dina uppgifter från oss att du har begärt radering av uppgifterna

Rätt till begränsning

Du har rätt att kräva att vår behandling av dina personuppgifter begränsas om:

 • du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta,
 • behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av vår användning,
 • vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk,
 • du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har angett för ett ändamål.

Du kan då begära begränsad behandling under den tid som vi behöver för att kontrollera om våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller om du har lämnat ditt samtycke.

Om det inte är omöjligt eller medför en oproportionerlig ansträngning för oss meddelar vi de mottagare som fått del av dina uppgifter från oss att du har begärt begränsning av behandling av uppgifterna. Vi kommer att informera dig på förhand om begränsningen av personuppgiftsbehandlingen upphör.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Intresseavvägning för berättigat intresse

Du har möjlighet att invända mot att vi behandlar personuppgifter om dig med stöd av intresseavvägning. Vi kommer i sådana fall att upphöra med behandlingen om vi inte kan visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål)

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Du kan även själv stänga av / aktivera hur du vill att vi ska kommunicera med dig

Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Givetvis har du en möjlighet att endast tacka nej till utskick och personliga erbjudanden i vissa kanaler. T.ex. kan du välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen för marknadsföringsändamål i allmänhet eftersom vi då har svårt att bedöma vilken marknadsföring som är relevant för dig.

Om det inte är omöjligt eller medför en oproportionerlig ansträngning för oss meddelar vi de mottagare som fått del av dina uppgifter från oss att du har begärt att uppgifterna inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål.

Rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på fullgörande av åtaganden i ett avtal med dig har du har rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering). En förutsättning är att behandlingen kan ske automatiserat och att det är tekniskt möjligt.

Du som medlem hos Kokaihop har således rätt att få uppgifter om dina egna aktiviteter överförda till annan personuppgiftsansvarig.

Klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du har du frågor rörande vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till vår behandling av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

Personuppgiftsansvarigs kontaktuppgifter

Lifespire Group AB311 38 FalkenbergTelefon: 072-7326550E-post: info@kokaihop.seOrg. nr. 559468-8847

Fastställelse och ändring av integritetspolicyn

Integritetspolicyn fastställdes av Lifespire Group AB 1 februari 2024

Den senast uppdaterade versionen av integritetspolicyn finns alltid på www.Kokaihop.se. Vid uppdateringar av ändamålen för personuppgiftsbehandling eller kategorier av personuppgifter kommer du att få information genom pop-up vid inloggning eller e-post.

Kokaihop är Sverige största community för hemmakockar. Hitta inspiration, samla dina favoritrecept och dela med dig till vänner.

Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev

© 2024 Lifespire Group AB